Assessoria laboral i jurídica

 • Necessites orientació laboral?
 • Necessites orientació jurídica o fiscal?
 • Assessorament empresarial
 • Com fer-te autònom pas a pas
 • Preparació d'oposicions

 • NECESSITES ORIENTACIÓ LABORAL?

  El Servei d'Orientació Laboral vol ajudar als membres del Col·legi a definir la seva carrera professional, tot analitzant les possibilitats existents al sector o creant-ne de noves.

  Si us cal assessorament per a:

  • Revisar i actualitzar el vostre curriculum vitae
  • Analitzar el mercat laboral i les vies de treball existents
  • Crear noves oportunitats laborals (emprenedoria, etc.)

  El Servei d'Orientació Laboral us proporciona el suport i la informació necessària per resoldre totes aquestes qüestions. Podeu demanar hora o fer arribar la vostra consulta a través del correu electrònic de Secretaria  adreça de correu electrònic

  Tant si busques la teva primera feina com si ets un professional amb experiència, el Col·legi et vol ajudar a trobar feina. A la intranet del Col·legi posem a la teva disposició una sèrie d'eines i de recursos d'informació que et seran d'utilitat:

  El Col·legi, segons la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, no pot establir barems orientatius o qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals. Si sou membres del Col·legi i voleu més informació sobre aquest tema us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic de Secretaria  adreça de correu electrònic


  NECESSITES ORIENTACIÓ JURÍDICA O FISCAL?

  El servei d'assessoria jurídica del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya té com a objectiu orientar i ajudar, directa o indirectament, a tots els seus membres en les qüestions legals que es plantegin en l'exercici de la professió.

  Si us cal assessorament per a:

  • realitzar contractes de treball
  • arrendar serveis
  • establir relacions amb les diverses administracions
  • resoldre problemes derivats del lliure exercici de la professió

  L'assessoria jurídica del Col·legi us proporciona el suport i la informació necessària per resoldre totes aquestes qüestions.

  Per demanar hora a l'advocat cal que truqueu al Col·legi o ens envieu un correu electrònic a Secretaria  adreça de correu electrònic.

  La primera visita és de franc.


  ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

  Assessorament empresarial totalment gratuït per part de ex-directius de multinacionals.

  SECOT és una associació que agrupa a professionals que, havent finalitzat la seva dedicació professional, ofereixen la seva experiència de gestió empresarial a petites empreses.

  Tipus d'assessorament:

  • Diagnòstics inicials de viabilitat de projectes
  • Assessorament i suport en l'elaboració de plans comercials i de negoci
  • Suport per a la realització de plans financers (balanç, compte de pèrdues i guanys, tresoreria)
  • Suport de realització de plans de promoció /comunicació (actuacions a realitzar, materials, assessorament en l'adequació de continguts web als objectius comercials)
  • Diagnòstics sobre la situació de l'empresa des d'una perspectiva empresarial
  • Assessorament en l'estratègia de creixement

  També s'ofereix assessorament especialitzat per empreses i professionals que desitgin internacionalitzar-se.

  Tipus d'assessorament:

  • Implantacions a l'exterior
  • Contactació pública internacional
  • Ajuts i subvencions
  • Assessorament en comerç exterior
  • Certificats
  • Riscos associats en implantació comercial

  Què he de fer?
  Demana visita amb l'assessor al telèfon 93 319 76 75 o al correu electrònic cobdc@cobdc.org.


  COM FER-TE AUTÒNOM PAS A PAS

  Et proporcionem un manual recurs en format PDF [809 Kb] amb les indicacions i passos a seguir per exercir per compte propi.


  PREPARACIÓ D'OPOSICIONS

  Aquest treball elaborat per Adán Server, té per objectiu oferir als bibliotecaris i documentalistes que tenen la intenció de presentar-se a convocatòries per a la provisió de places de bibliotecari/a a qualsevol de les biblioteques públiques de Catalunya, una selecció de recursos d'informació útils per a la preparació de materials d'estudi. A partir de la Proposta de temari per a biblioteques públiques Accés restringit als membres del COBDC elaborada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya amb la col·laboració de Maite Comalat i Glòria Pérez-Salmerón; s'han seleccionat les fonts que s'han considerat més adients per a la resolució dels seixanta-quatre temes proposats, proporcionant, sempre que ha estat possible, diferents perspectives de cada un d'ells i experiències de casos concrets a tall d'exemple.