Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

La Professió

Formació reglada

LA IMPLANTACIÓ DE LES NOVES TITULACIONS: PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

 • La diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i la llicenciatura en Documentació continuen essent vàlides? Tot i que ara aparegui una nova titulació, que és el grau en Informació i Documentació, els títols de diplomat i llicenciat tindran validesa oficial sempre.
 • Els diplomats i llicenciats s’han d’adaptar a la nova titulació? No necessàriament. Segons l’article 76 i la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7788, els títols de diplomat i llicenciat seguiran tenint validesa: amb el títol de diplomat es podrà accedir al subgrup A2 (antic grup B) de l’Administració, amb el títol de llicenciat es podrà accedir al subgrup A1 (antic grup A), i amb el títol de grau es podrà accedir a places del nou grup A, que contempla dins tant l’A1 com l’A2, en funció de com surti convocada la plaça.
 • Quina relació s’estableix entre les noves titulacions i els nivells de la funció pública? Els graduats i llicenciats podran presentar-se a les dues categories del grup A (A1 i A2), però els diplomats només a l’A2 (que és l’equivalent a l’antic grup B). El Diplomat només es podrà presentar al Subgrup A2, independentment de que hagi cursat o no un Màster oficial Podeu trobar més informació a: Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7788).
 • Els diplomats que ja tenen la titulació hauran de cursar el grau? No és obligatori, i la titulació de diplomatura continuarà tenint validesa.
 • Els diplomats que ja tenen la titulació poden cursar el grau? Hi ha algun tipus de curs pont? No hi ha formalment un curs pont, però sí que es poden cursar les assignatures que manquin per obtenir el grau un cop que s’hagin reconegut els crèdits de la diplomatura. El grau té 240 crèdits ECTS i la diplomatura en tenia entre 180 i 207, en funció del pla d’estudis cursat. Això vol dir que ens trobem amb una diferència d’uns 60 crèdits que caldria cursar, però el nombre final podria ser superior i el temps que caldrà per cursar-los dependrà del reconeixement de crèdits i la planificació que faci cadascuna de les universitats.
 • Quina diferència hi ha entre grau i màster? Els estudis de grau tenen per objectiu preparar l’estudiant per l’exercici d’una professió, proporcionant una formació genèrica. Els estudis de postgrau (màster i doctorat) tenen com a finalitat oferir a l’estudiant una formació especialitzada. A Espanya s’ha decidit que els estudis de grau siguin de 240 crèdits ECTS, és a dir, l’equivalent a quatre cursos acadèmics. Els estudis de màster tindran entre 60 i 120 crèdits ECTS, és a dir, com a equivalència, entre un i dos cursos acadèmics.
 • Es podrà accedir a màsters oficials amb la diplomatura en BiD? Per llei, els diplomats actuals poden accedir directament a màsters oficials, tot i que les condicions concretes d’admissió seran diferents a cada màster en funció dels requisits que fixi cadascuna de les universitats.
 • Quins són els màsters oficials que s’ofereixen? Cada universitat farà una oferta concreta i no estan preestablerts. Trobareu més informació a:

UB: www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/index.html
?accion=buscaPorTots&letra=Tots

UAB: www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masters-oficials-1096480085644.html
UOC: estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions
UPF: www.upf.edu/postgrau/masters/
UVic: www.uvic.cat/mastersuniversitaris

 • Quina diferència hi ha entre els màsters oficials i altres ofertes? Els màsters oficials han de ser verificats pel Consejo de Universidades abans que es posin en marxa, mentre que els propis, no. Per tant, els primers tenen un caràcter oficial i reconegut formalment, tant a Espanya com a la resta de països de l’EEES. Els màsters oficials tenen a les universitats públiques el preu fixat per taxes que, cada any, marca la Generalitat: en rebre finançament públic, tenen un cost per l’alumne inferior als màsters propis. Els màsters no oficials no computen per al posterior nivell de doctorat i tenen uns preus lliures.

Més informació sobre la implantació de les noves titulacions: Generalitat de Catalunya. El procés de Bolonya

Ministeri d’Educació. ¿Qué es el proceso de Bolonia?

 

A continuació trobareu un recull dels estudis oficials en biblioteconomia i documentació que es poden cursar en universitats catalanes, organitzats segons el nivell acadèmic de l’estudi:

 

GRAU DE GESTIÓ D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DIGITAL

 

MÀSTERS I POSTGRAUS

 

DOCTORATS

 

ALTRES TITULACIONS

 

0
  0
  La teva cistella
  La teva cistella està buidaTorna a la Botiga
  Parlem!
  1
  En què et podem ajudar?
  El xat del COBDC
  Recorda que el nostre horari d’atenció és de dilluns a dijous de 10.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 18.00h., i els divendres de 10.00h. a 14.00h. Fora d’aquest horari podeu escriure a cobdc@cobdc.org