Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Nou Pla de Museus de Catalunya: Museus 2030

9 octubre 2020

S’acaba de fer públic el Pla de Museus de Catalunya (Museus 2030. Pla de museus de Catalunya), que formula una visió renovadora dels museus catalans fins al 2030 i dissenya un nou sistema de museus.

En el darrer Pla de Museus que abastava del 2015 al 2025 hi havia dos punts relacionats amb el nostre sector, dels quals us vam parlar a la noticia «Implicacions per a les biblioteques i els centres de documentació en el nou Pla de Museus de Catalunya 2015-2025».

En aquesta nova versió del Pla de Museus cal dir que no hi consta cap indicació directa sobre les biblioteques i/o centres de documentació dins del text. Tot i així, llegint el document amb detall sobre les actuacions previstes durant el 2020-21 hi ha alguns punt on poden tenir presència aquestes unitats d’informació, com són els següents objectius i actuacions:

Objectiu 1.1 Definir i crear el Mapa de Museus de Catalunya com a eina bàsica d’ordenació dels equipaments museístics

El Mapa és l’eina de planificació del Sistema de Museus de Catalunya. Integra una anàlisi de la realitat sobre els equipaments museístics existents i identifica els tipus d’equipaments museístics que són necessaris al territori i les característiques del tipus d’infraestructura, d’equips humans, i de recursos econòmics i tècnics que han de tenir.

Actuació 1.2.2. Elaboració i desenvolupament d’un Pla de museus de la ciutat de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i en el marc de la Carta Municipal de Barcelona.

El Pla de museus de Barcelona ha d’incloure la creació de serveis museístics mancomunats, com un centre de col·leccions per als museus, o la realització de plans d’actuació comuns entre els diversos museus de la ciutat. Si bé té característiques similars a les xarxes territorials, la singularitat de la ciutat de Barcelona comporta elaborar un projecte ad hoc, acordat amb l’Ajuntament de Barcelona, però que s’inscriu en l’estratègia de la Generalitat de Catalunya d’actuar sobre el conjunt museístic del país.

Actuació 1.4.3. Realització de les primeres edicions del Fòrum del Sistema de Museus.

El Fòrum serà l’espai on periòdicament es revisarà l’estat del Sistema de Museus de Catalunya, i on es plantejaran temes i qüestions d’interès per als museus catalans.

Actuació 1.5.1. Modificació i aprovació de la Llei de museus, i dels decrets i de les normatives associades.

Una de les primeres actuacions del Pla serà la revisió de la normativa vigent en matèria museística —especialment, la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus; el Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la llei, o el Decret 232/2001, de 28 d’agost, sobre el personal tècnic i directiu de museus— per redactar les noves propostes i fer-ne la tramitació corresponent

Actuació 2.4.1. Programa de suport a la planificació estratègica i a la millora de la gestió dels museus.

Es crea una línia d’ajut tècnic i econòmic destinada a renovar tot allò que afecta el funcionament d’un museu: el plantejament museològic i museogràfic, el model de gestió, la viabilitat, els equips humans i la infraestructura. Aquests ajuts són per a la contractació de consultores que poden donar suport a projectes concrets i que complementen les accions d’assessorament del Servei de Museus

Actuació 2.4.2. Programa d’inversions per a la renovació museogràfica i d’infraestructures dels museus.

Les subvencions estaran condicionades a la resolució de les problemàtiques principals dels museus que hi vulguin participar i que tinguin un projecte actual i viable, en línia amb el propòsit de l’actuació 2.4.1.

Objectiu 3.2. Impulsar la creació dos nous museus nacionals: el Museu Nacional de Ciències Naturals de Catalunya i el Museu Nacional d’Història i Arqueologia de Catalunya.

Objectiu 3.3. Reforçar el lideratge i l’acció dels museus nacionals mitjançant el desplegament de les xarxes temàtiques de museus que encapçalen.

Actuació 4.2.1. Suport als museus perquè elaborin i implementin polítiques, plans i protocols, i adoptin bones pràctiques, en els diversos àmbits de la gestió de les col·leccions.

Creació d’un espai de relació, de suport i de col·laboració professional que creï, gestioni i comparteixi coneixement: expertesa, manuals i pautes en metodologies, estàndards, tesaurus, procediments, etc., amb el suport d’una plataforma digital perquè estigui disponible àmpliament

Objectiu 4.3. Actualitzar i millorar la documentació de les col·leccions als museus tot aportant criteris i prioritzant les actuacions.

Cal aconseguir que la totalitat dels fons conservats als museus estiguin degudament registrats i inventariats, i alhora augmentar la qualitat i la quantitat de la documentació disponible, posant-la al dia seguint tot un conjunt de criteris i d’estàndards que permetin el seu tractament com a inventari de país, i la incorporació de les dades en altres plataformes, nacionals o internacionals.

Actuació 4.3.1. Elaboració d’un pla de documentació nacional dels béns mobles del conjunt de les col·leccions del país.

Actuació 4.3.2. Suport als museus en la documentació de les col·leccions i actualització o implementació de programaris de gestió de col·leccions.

Objectiu 4.4. Promoure la digitalització i l’accés en línia de les col·leccions.

Per aconseguir arribar a un nombre alt d’usuaris i augmentar l’escala de l’impacte de les col·leccions i dels continguts dels museus catalans cal digitalitzar i posar en línia les col·leccions; aquesta tasca requereix l’esforç previ de millora en l’estandarització de la documentació. S’elaborarà una estratègia digital d’abast nacional que promourà mètodes comuns i identificarà i donarà resposta als interessos i a les necessitats dels diversos grups d’usuaris potencials. També es capacitarà els professionals i es donaran ajuts a projectes de digitalització dels museus, individuals o col·laboratius, entre d’altres.

Objectiu 6.4 Facilitar que els museus siguin proveïdors de continguts per a la indústria cultural.

És una línia d’actuació amb poca tradició als museus catalans que caldrà implantar de manera progressiva. Els propers quatre anys es dedicaran, en primer lloc, a conèixer la indústria potencialment receptiva de les aportacions dels museus, les possibilitats de col·laboració, oportunitats i incentius existents. En segon lloc, s’impulsaran projectes pilot, sobretot als museus amb capacitat de produir o coproduir projectes i continguts per a les empreses de mitjans de comunicació i de l’audiovisual.

Objectiu 7.1 Promoure l’actualització, el reconeixement i la dignificació dels perfils i les professions del sector museístic

Hi haurà una nova relació dels perfils professionals que seran la base per a la revisió del marc legislatiu actual i que haurà d’incorporar propostes concretes i adequades a les necessitats actuals dels museus

Fotografia: Gencat

Compartir

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
0
  0
  La teva cistella
  La teva cistella està buidaTorna a la Botiga
  Parlem!
  1
  En què et podem ajudar?
  El xat del COBDC
  Recorda que el nostre horari d’atenció és de dilluns a dijous de 10.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 18.00h., i els divendres de 10.00h. a 14.00h. Fora d’aquest horari podeu escriure a cobdc@cobdc.org